Ortsregister (( - A)

Personregister    Efternamnsregister
( - A B - B C - G H - H J - L M - N O - S T - Å Ä - d


(D) Stora Malm fg, Banninge
Andersson Rehn, Anders (1783-1814) Ansedel Ansedel

(D) Stora Malm fg, Klickesta
Olofsdotter, Anna (1760-1812) Ansedel

----------
Karlsson, Thyra Maria (1908-(...))

5 Pinney Terrace, nr Barton Hill, St.George, Clifton, Somerset.
Gleave, Samuel William (1844-1918) Ansedel

ALFTA KYRKBY, 4:17, Runemo, Alfta (X)
Larsson Kimsjö, Jenny Hedvig Adela (1918-1999) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, June Anna Virginia (1924-1986) Ansedel Ansedel Ansedel

Adolf Fredrik (AB)
Jonsson, John Einar (1901-1979) Ansedel Ansedel
Lindström, Gunnar Egron (1894-1965) Ansedel

Ala, Bettna (D)
Jönsdotter, Brita (1658-1721) Ansedel

Alfta (X) Svabensverk Fläts masugn
Altström, Jonas Jonsson (1776-1851) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Flät
Andersdotter, Kerstin (1831-1914) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Grannäs
Andersson Brunk, Jonas (1817-1892) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Grängsbo
Olsson, Back Erik Lars (1854-1928) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gundbo nummer 5
Andersdotter, Kerstin (1831-1914) Ansedel Ansedel
Andersson Brunk, Jonas (1817-1892) Ansedel Ansedel
Andersson, Olof (1829-1830) Ansedel Ansedel
Andersson, Olof (1840-1919) Ansedel Ansedel
Andersson, Per (1826-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Katarina (1798-1877) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Brunka Anders (1787-1832) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gundbo nummer5
Andersdotter, Carin (1821-1897) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer 5
Jonsson, Olof (1775-1834) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1811-1879) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gundbo, Gundbo nummer5
Andersdotter, Carin (1821-1897) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gäddvik nummer 8, Önneberg, Alfta (X)
Holm, Anna Lena (1805-1888) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Britta (1696-1763) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gäddvik, Gäddvik nummer 8
Persson, Backa Jonas (1782-1852) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Gäddvik
Larsson, Anders ((...)-(...)) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Hässja nummer 2
Ersdotter, Valborg (1715-1789) Ansedel
Olsdotter, Karin (1746-1825) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1749-1750) Ansedel Ansedel
Persdotter, Katarina Karin (1779-1820) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1777-1778) Ansedel Ansedel
Persdotter, Sjols Karin (1753-1830) Ansedel Ansedel
Persson, Backa Jonas (1782-1852) Ansedel Ansedel
Persson, Brunka Anders (1787-1832) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Erik (1751-1752) Ansedel Ansedel
Persson, Johan (1790-1793) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1774-1827) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1716-1778) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1746-1815) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1772-1847) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Hässja nummer 3
Jonsdotter, Ella (1736-1817) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Hässja nummer 4
Persson, Jonas (1757-1832) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Hässja
Jonsson, Jonas ((...)-(...)) Ansedel
Nilsson Flint, Per (1747-1821) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1668?-) Ansedel

Alfta (X) Kjölsjöbo
Persson, Olof (1774-1827) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrbyn, Kyrkbyn nummer 11
Persdotter, Katarina Karin (1779-1820) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrbyn, Kyrkbyn nummer 5
Olsdotter, Kristina (1775-1855) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn nummer 11, Alfta (X)
Andersson, Olof (1840-1919) Ansedel Ansedel
Nilsson, Anders (1802-1891) Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn nummer 15
Andersson, Olof (1714-1801) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn nummer 17
Jonsson, Jonas (1742-1832) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn nummer 19
Söderberg, Märta (1864-1896) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn nummer 9
Jonsdotter, Kerstin (1732-1797) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Olof (1725-1791) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn, Östra kyrkbyn nummer 15
Andersdotter, Karin (1704-1795) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Per (1707-1776) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn, Östra kyrkbyn
Andersdotter, Karin (1704-1795) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Kyrkbyn
Larsson, Lars Viktor (1887-1963) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Olof Alfred (1887-1960) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Katarina (1798-1877) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Söderberg, Jonas (1861-1891) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Långhed nummer 13
Hansdotter, Britta (1642-1706) Ansedel
Pedersson, Olof (1643-(1706..)) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Långhed
Ersdotter, Valborg (1715-1789) Ansedel

Alfta (X) Löten, Mo
Olsdotter, Karin (1719-1796) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Mållångsta
Olsson, Olof (1716-1794) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Nordanå nummer 10
Mårtensdotter, Anna (1682-1768) Ansedel
Ollson Norman, Nils (1727-1804) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1719-1796) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1723-1801) Ansedel Ansedel
Olsson, Erik (1713-1773) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1712-1796) Ansedel Ansedel
Olsson, Mårten (1716-1716) Ansedel Ansedel
Olsson, Olof (1716-1794) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Norrby nummer 2
Olsson, Olof (1648-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1654-1689) Ansedel

Alfta (X) Norrby nummer 5
Olsdotter, Karin (1746-1825) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Nässäter
Olofsdotter, Gunborg (1607-1689) Ansedel
Persson, Sjull ((...)-(...))
Sjulsson, Olof ((...)-(1607..)) Ansedel

Alfta (X) Runemo
Jansson Söderberg, Anders (1843-1912) Ansedel

Alfta (X) Svedja nummer 2
Jonsdotter, Karin (1712-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Jonas (1662-(...)) Ansedel
Nilsdotter, Anna (1669-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Viken
Andersdotter, Carin (1821-1897) Ansedel Ansedel Ansedel
Hurtig, Jan Johan (1788-1860) Ansedel Ansedel Ansedel
Jansson Edling, Lars (1819-1867) Ansedel Ansedel
Jansson Söderberg (Hurtig), Johan (1823-1892) Ansedel Ansedel Ansedel
Jansson Söderberg, Anders (1843-1912) Ansedel
Söderberg, Jonas (1847-1848) Ansedel Ansedel
Söderberg, Jonas (1861-1891) Ansedel Ansedel
Söderberg, Karin (1849-1884) Ansedel Ansedel
Söderberg, Märta (1864-1896) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Västra kyrkbyn
Olsson, Back Erik Lars (1854-1928) Ansedel Ansedel Ansedel
Söderberg, Cherstin (Johansdotter) (1853-1934) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X) Älvkarhed nummer 4
Pedersson, Mårten (1612-1679) Ansedel

Alfta (X) Älvkarhed
Olsdotter, Kerstin (1723-1801) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Önneberg nummer 4
Jonsson, Hans (1740-(...)) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1742-1832) Ansedel Ansedel

Alfta (X) Östra Kyrkbyn nummer 5
Hansson, Olof (1660?-1713?) Ansedel

Alfta (X) Östra Kyrkbyn
Olsdotter, Britta (1675-1756) Ansedel
Olsson, Anders (1663-(...)) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Alfta (X) Kyrkbyn nummer 11
Andersson, Olof (1840-1919) Ansedel Ansedel
Nilsson, Anders (1802-1891) Ansedel

Alfta (X), Galven
Jonsson, Jonas (1683-(...)) Ansedel
Olsdotter, Margareta (1754-1833) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Grängsbo nummer 5
Jonsdotter, Margareta (1693-1765) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Gundbo nummer 5
Nilsdotter, Karin (1750-1829) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson Brunk, Jonas (1748-1822) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Gäddvik nummer 2
Andersdotter, Britta (1719-(...)) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Britta (1721-1790) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Kerstin (1707-1774) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Anders (1710-1800) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Margareta (1720-1791) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1711-1791) Ansedel Ansedel
Larsson, Anders ((...)-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1681-1767) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Gäddvik nummer 7
Persson, Jonas (1719-1798) Ansedel

Alfta (X), Gäddvik
Andersson, Per (1636-1700) Ansedel Ansedel Ansedel
Danielsdotter, Margareta (1646-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel
Joensdotter, Margareta (1618-(..1699)) Ansedel
Jonsson, Jon (1600?-) Ansedel
Jonsson, Lars (1621-1695)
Olsson, Jan (1580?-(1620..))
Persson, Anders (1614-(..1699)) Ansedel
Persson, Peter (1682-1718) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Hässja nummer 2
Andersdotter, Kerstin (1707-1774) Ansedel Ansedel Ansedel
Hansdotter, Ella (1707-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Margareta (1697-1698) Ansedel
Jonsdotter, Segred (1688-1692) Ansedel
Jonsdotter, Sigreid (1699-1699) Ansedel
Jonsson Buss, Jonas (1694-(...)) Ansedel
Jonsson, Johan (1706-1706) Ansedel
Jonsson, Jonas ((...)-(...)) Ansedel
Jonsson, Per (1691-) Ansedel Ansedel
Persdotter, Segred ((...)-1705)
Persdotter, Sigrid (1687-1754) Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1724-1795) Ansedel
Persson, Jonas (1719-1798) Ansedel
Persson, Jonas (1757-1832) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Hässja nummer 3
Hansdotter, Britta (1702-1780) Ansedel Ansedel
Hansson, Johan (1700-(...)) Ansedel Ansedel
Johansdotter, Kerstin (1679-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Hässja
Eriksson, Jonas (1575?-(1633..)) Ansedel
Johansdotter, Lisbet (1692-1765) Ansedel Ansedel
Johansson, Johan (1691-1691) Ansedel Ansedel
Jonsson, Erik (1535?-(1590..)) Ansedel
Jonsson, Joen (-(...)) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1610?-(1650..)) Ansedel
Michilsdotter, Ella (1653-1714) Ansedel
Pedersson, Peder (1590?-(1647..))
Persdotter, Margareta (1703-1786) Ansedel Ansedel
Persson, Joen (1515?-(1546..))
Persson, Johan (1649-1700) Ansedel Ansedel
Persson, Peder (1620?-(1673..)) Ansedel
Sijk, Per (1685-1718) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Kyrkbyn nummer 9
Eriksson, Lars (1623-1695) Ansedel
Jonsdotter, Britta (1660-(...)) Ansedel
Larsson, Olof (1653-1702) Ansedel Ansedel Ansedel
Mårtensson, Olof ((...)-1622) Ansedel
Olofsdotter, Karin (1622-1705) Ansedel Ansedel
Olofsson, Mårten ((...)-(1614..))
Olsdotter, Britta (1693-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1680-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1687-1760) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margareta (1681-(...)) Ansedel Ansedel
Olsson, Erik Skräddra (1683-(...)) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1764-1823) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Kyrkbyn, Runemo
Nilsdotter, Anna (1760-1843) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1721-1792) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Kyrkbyn
Ersson, Per (1651-1706) Ansedel
Nilsdotter, Anna (1760-1843) Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Karin (1750-1829) Ansedel Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Margareta (1748-1804) Ansedel Ansedel
Nilsson Flint, Per (1747-1821) Ansedel Ansedel
Nilsson, Olof (1755-1808) Ansedel Ansedel
Ollson Norman, Nils (1727-1804) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Britta (1761-1763) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Ella (1767-1768) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kerstin (1770-1773) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margareta (1659-1712) Ansedel
Olsson Renberg, Nils (1710-1763) Ansedel Ansedel
Olsson, Erik (1755-1791) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1712-1796) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1764-1823) Ansedel Ansedel
Persdotter, Britta (1706-1773) Ansedel Ansedel
Persdotter, Sigrid (1687-1754) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1710-1775) Ansedel Ansedel
Söderberg, Britta (1858-) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Långhed nummer 9
Olsson, Hans (1676-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Långhed
Andersdotter, Britta (1721-1790) Ansedel Ansedel
Andersson, Erik (1550?-(1633..)) Ansedel
Eriksson, Olof (1580?-(1642..)) Ansedel
Jonsson, Anders (1530?-(1565..))
Olofsdotter, Margareta (1609?-(1670..)) Ansedel
Olofsson, Peder (1600?-(1660..)) Ansedel Ansedel
Pedersson, Olof (1643-(1706..)) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1725-1762) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Nordanå
Nilsdotter, Margareta (1748-1804) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Britta (1675-1756) Ansedel
Persson, Olof ((...)-1787) Ansedel

Alfta (X), Norrby nummer 2
Olsdotter, Karin (1622-1699) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Norrby nummer 4
Jonsdotter, Margareta (1720-1791) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1683-(...)) Ansedel
Jonsson, Jonas (1711-1791) Ansedel Ansedel
Jonsson, Olof (1707-1787) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1685-1765) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1740-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdottr, Kerstin (1734-1776) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1737-(...)) Ansedel Ansedel
Olsson, Jonas (1731-1806) Ansedel Ansedel
Olsson, Lars (1687-1704) Ansedel
Olsson, Olof (1662-(...)) Ansedel

Alfta (X), Norrby nummer 6
Olsdottr, Kerstin (1734-1776) Ansedel Ansedel
Olsson, Anders (1737-(...)) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Norrby
Ersson, Olof (1580?-(1633..)) Ansedel
Ersson, Olof (1625?-1699) Ansedel
Olsson, Erik (1540?-(1598..))
Olsson, Erik (1600?-(1642..)) Ansedel
Olsson, Olof (1648-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Fahlberg, Anders (1713-1800) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1600?-(1650..))
Persson, Olof (1600?-1678?) Ansedel

Alfta (X), Näsbyn
Larsson, Jonas (1662-(...)) Ansedel
Olsdotter, Karin (1679-1754) Ansedel Ansedel
Olsson Brunk, Jonas (1748-1822) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson Fahlberg, Anders (1713-1800) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1704-1771) Ansedel Ansedel
Persson, Peter (1682-1718) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Näsbyn
Jonsdotter, Karin (1712-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margareta (1754-1833) Ansedel Ansedel
Olsson Brunk, Jonas (1748-1822) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson Brunk, Per (1737-1786) Ansedel Ansedel
Persdotter, Sjols Karin (1753-1830) Ansedel Ansedel
Persson Wågman, Jonas (1719-(...)) Ansedel Ansedel
Persson Äpple, Olof (1707-1761) Ansedel Ansedel Ansedel
Persson, Per (1716-1778) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Rengsjö
Månsdotter, Karin (1682-1758) Ansedel

Alfta (X), Runemo, 4:17, ALFTA KYRKBY
Larsson Kimsjö, Jenny Hedvig Adela (1918-1999) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, June Anna Virginia (1924-1986) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Runemo
Hjärpe, Georg Aldor Emanuel (1910-1982) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Sunnanåker Norrby nummer 8
Andersson Grännäs, Anders (1712-1772) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Svedja
Jonsdotter, Britta (1690-(...)) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Britta (1696-1763) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Kerstin (1707-1788) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Margareta (1693-1765) Ansedel Ansedel
Jonsson, Lars (1702-1773) Ansedel Ansedel
Jonsson, Nils (1699-1701) Ansedel Ansedel
Nilsson, Olof ((...)-(1660..)) Ansedel
Olofsson, Nils (1645-1700?) Ansedel Ansedel
jonsson, Nils ((...)-(1640..))

Alfta (X), Viken
Fröjd (Froide), Per Johan (1857-)
Jansson Söderberg (Hurtig), Johan (1823-1892) Ansedel Ansedel Ansedel

Alfta (X), Älvkarhed nummer 4
Mårtensson, Peder (1580?-1642) Ansedel
Mårtensson, Per (1646-1688) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Önneberg, Alfta (X) Gäddvik nummer 8
Holm, Anna Lena (1805-1888) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Britta (1696-1763) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Önneberg
, Margareta ((...)-(...)) Ansedel
Andersdotter, Britta (1636-1696) Ansedel
Andersson, Erik (1620-1696) Ansedel Ansedel
Andersson, Johan (1704-1766) Ansedel Ansedel Ansedel
Eriksson, Olof ((...)-(1650..)) Ansedel
Ersson, Anders (1667-1759) Ansedel Ansedel Ansedel
Ersson, Hans (1560?-1610?)
Hansdotter, Ella (1707-1779) Ansedel Ansedel Ansedel
Hansson, Erik (1580?-1650?) Ansedel
Jonsdotter, Britta (1745-(...)) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Ella (1736-1817) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Kerstin (1675-1758) Ansedel
Jonsdotter, Kerstin (1732-1797) Ansedel Ansedel Ansedel
Jonsson, Anders (1734-1809) Ansedel Ansedel
Jonsson, Hans (1747-1836) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1742-1832) Ansedel Ansedel
Larsson, Erik ((...)-(1620..))
Olofsson, Olof ((...)-(..)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1679-1754) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1642-1689) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Östra Kyrkbyn
Andersdotter, Britta (1709-1767) Ansedel Ansedel
Andersson Grännäs, Anders (1712-1772) Ansedel Ansedel
Andersson, Olof (-(...)) Ansedel
Andersson, Per (1707-1776) Ansedel Ansedel
Larsson, Olof (1725-1791) Ansedel Ansedel
Månsdotter, Karin (1682-1758) Ansedel
Nilsdotter, Karin (1744-(...)) Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Margareta (1741-(...)) Ansedel Ansedel
Nilsson, Per (1743-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdottr, Margareta (1703-1703) Ansedel
Olsson, Hans Dulcian (1693-1719) Ansedel
Olsson, Per ((...)-1750) Ansedel
Perdotter, Karin (1712-1790) Ansedel Ansedel
Persdotter, Anna (1725-1762) Ansedel Ansedel
Persdotter, Britta (1706-1773) Ansedel Ansedel
Persdotter, Karin (1646-1707)
Persdotter, Kerstin (1721-1792) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margareta (1703-1786) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1702-1702) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1716-1773) Ansedel Ansedel

Alfta (X), Östra Kyrkbyn, Älvkarhed
Perdotter, Karin (1712-1790) Ansedel Ansedel
Persson, Mårten (1550?-(1620..))

Alfta (X), Östra Kyrkbyn
Nilsson, Peder ((...)-)
Persson, Hans (1630?-) Ansedel

Alfta (X)
Altström, Jonas Jonsson (1776-1851) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Britta (1636-1696) Ansedel
Andersdotter, Britta (1709-1767) Ansedel Ansedel
Andersdotter, Karin (1704-1795) Ansedel Ansedel Ansedel
Andersson, Erik (1620-1696) Ansedel Ansedel
Andersson, Olof (1714-1801) Ansedel Ansedel
Andersson, Per (1636-1700) Ansedel Ansedel Ansedel
Bäckvall, Hilda Karolina (1904-1957) Ansedel
Danielsdotter, Margareta (1646-(...)) Ansedel Ansedel Ansedel
Ersson, Per (1651-1706) Ansedel
Fröjd (Froide), Per Johan (1857-)
Hansdotter Rundberg Hjerpe, Anna (1860-) Ansedel
Hansdotter, Britta (1642-1706) Ansedel
Hansson, Olof ((...)-(...)) Ansedel
Hedblom, Signe Kristina Vilhelmina (1898-1961) Ansedel
Hjerpe, Anders Gustav (1837-1897) Ansedel
Hjerpe, Anna Augusta (1889-1955) Ansedel Ansedel
Hjerpe, Gustav Alfred (1891-1967) Ansedel Ansedel
Hjerpe, Hans Alexander (1894-1978) Ansedel Ansedel
Hurtig, Jan Johan (1788-1860) Ansedel Ansedel Ansedel
Jansson Söderberg (Hurtig), Johan (1823-1892) Ansedel Ansedel Ansedel
Johansdotter, Lisbet (1692-1765) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Ella (1736-1817) Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Katarina (1779-1860) Ansedel Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Kerstin (1732-1797) Ansedel Ansedel Ansedel
Jonsdotter, Margareta (1697-1698) Ansedel
Jonsdotter, Segred (1688-1692) Ansedel
Jonsson, Hans (1747-1836) Ansedel Ansedel
Jonsson, Johan (1706-1706) Ansedel
Jonsson, Jonas (1742-1832) Ansedel Ansedel
Jonsson, Jonas (1747-1821) Ansedel
Jonsson, Lars (1621-1695)
Jonsson, Nils (1699-1701) Ansedel Ansedel
Jonsson, Olof (1775-1834) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Lars Viktor (1887-1963) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Nils Gustav Anselm (1917-1986) Ansedel Ansedel
Larsson, Nils Johan (1877-1966) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Olof (1653-1702) Ansedel Ansedel Ansedel
Larsson, Olof (1725-1791) Ansedel Ansedel
Larsson, Olof Alfred (1887-1960) Ansedel Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Anna (1760-1843) Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Britta (1648-(...)) Ansedel
Nilsdotter, Karin (1750-1829) Ansedel Ansedel Ansedel
Nilsdotter, Margareta (1748-1804) Ansedel Ansedel
Nilsson Flint, Per (1747-1821) Ansedel Ansedel
Nilsson, Anders (1802-1891) Ansedel
Nordqvist, Per Jonsson (1775-1826) Ansedel Ansedel
Norström, Lars Lorens (1694-) Ansedel
Ollson Norman, Nils (1727-1804) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Gunborg (1607-1689) Ansedel
Olofsdotter, Karin (1607-1692) Ansedel Ansedel
Olofsdotter, Karin (1622-1705) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Britta (1693-(...)) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1622-1699) Ansedel Ansedel
Olsdotter, Karin (1746-1825) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Katarina (1798-1877) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Kristina (1775-1855) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsdotter, Margareta (1659-1712) Ansedel
Olsdottr, Margareta (1703-1703) Ansedel
Olsson Brunk, Jonas (1748-1822) Ansedel Ansedel Ansedel
Olsson Renberg, Nils (1710-1763) Ansedel Ansedel
Olsson, Lars (1687-1704) Ansedel
Olsson, Per ((...)-1750) Ansedel
Olsson, Per (1704-1782) Ansedel
Olsson, Per (1711-1787) Ansedel Ansedel Ansedel
Pedersson, Mårten (1612-1679) Ansedel
Persdotter, Anna (1736-1818) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Katarina Karin (1779-1820) Ansedel Ansedel
Persdotter, Kerstin (1654-1689) Ansedel
Persdotter, Kerstin (1721-1792) Ansedel Ansedel Ansedel
Persdotter, Margareta (1630-1678) Ansedel
Persdotter, Segred ((...)-1705)
Persdotter, Sjols Karin (1753-1830) Ansedel Ansedel
Persson Wågman, Jonas (1719-(...)) Ansedel Ansedel
Persson, Backa Jonas (1782-1852) Ansedel Ansedel
Persson, Daniel (1612-1696) Ansedel
Persson, Johan (1649-1700) Ansedel Ansedel
Persson, Jonas (1757-1832) Ansedel Ansedel
Persson, Mårten (1550?-(1620..))
Persson, Olof (1600?-1678?) Ansedel
Persson, Olof (1642-1689) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1702-1702) Ansedel Ansedel
Persson, Olof (1710-1775) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1716-1773) Ansedel Ansedel
Persson, Per (1746-1815) Ansedel Ansedel Ansedel
Sijk, Per (1685-1718) Ansedel Ansedel
Söderberg, Cherstin (Johansdotter) (1853-1934) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
Söderberg, Märta Katarina (1881-1973) Ansedel

Alfta Norrby nummer 2
Olsdotter, Kerstin (1681-1767) Ansedel Ansedel Ansedel

Arboga
Nystedt Häll, Anna (1892-1949) Ansedel Ansedel Ansedel
Nystedt, Johan Arthur (1908-1992) Ansedel Ansedel

Arbrå (X)
Hägermarck, Karl Andreas (1868-1946) Ansedel
Hägermarck, Karl Gustav (1874-1923) Ansedel Ansedel
Noraeus, Johanna Elisabet Lovisa (1829-1890)

Askersund, Stora Malm (D)
Jonsdotter, Anna (1718-1776) Ansedel
Persson, Jonas (1763-1844) Ansedel Ansedel

Askim (O), Billdal
Andreasson, Barbro Maud Ulla-Britt (1938-1992) Ansedel Ansedel

( - A B - B C - G H - H J - L M - N O - S T - Å Ä - d
Personregister    Efternamnsregister

Framställd jan 4, 2019 av H Kimsjö med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.