Mästersven Smedmästare
Född maj 8, 1761 i Karlsdal Hällefors(T).
Döpt maj 10, 1761 i Hällefors (T).
Död jul 22, 1831 i Hällefors (T).
Dödsorsak: Död av håll och stygn
Begravd jul 31, 1831 i Karlsdal Hällefors(T).
Levnadsbeskrivning Bor hela sitt liv i Karlsdal i Hällefors. Först med föräldrarna till 1783 då han gifter sig och sedan med sin egen familj. Arbetade som mästersven och mästare. I domboken från 15 okt 1783 står följande: Samma dag påstående at utbekomma obetalt auctionsinrop hos ANDERS ERSSON i SANDSIÖHÖJDEN med ränta och expenser hade fjerdingsmannen Peter Bornström wid Hellefors låtit instämma mästersvennen ERIC HOLM wid CARLSDAHL. -Och emedan Holm genom smeden Nils Olsson wid Carlsdahl erkände the efter auctionslängden fordrade 145 dlr kpmt eller 8 rdr 2 sk 8 rn hvilka till den 1 sistlidne januarii bordt betalas, ty förpliktas han Holm thesse 8 rdr 2 sk 8 rn owägerligen betala med sex för 100de i ränta ifrån berörde förfallotid till thess betalningen sker och at efter öfwerenskommelse therjemte för thenna doms lösen gifva 12 sistnämnde 10 rn specie. (Källor: Hfl Hällefors A1:2 sid 175, A1:3 sid 202, A1:4b sid 131 och 135, A1:5a sid 181, A1:6a sid 174, A1:7a sid 176, A1:8a sid 155, A1:9 sid 166, A1:10 sid 250)
Erik, Ersson Holm.
Född maj 8, 1761 i Karlsdal Hällefors(T). Död jul 22, 1831 i Hällefors (T). Mästersven Smedmästare
F Erik Jakobsson Holm.
Född aug 23, 1713 i Lungsund (S). Död jul 26, 1769 i Hällefors (T).
FF Jakob Nilsson Holm.
Född jun 23, 1683 i Lungsund (S). Död 1760 i Hällefors (T).
FFF Nils Jönsson.
Född omkring 1651. Död 1683 i Lungsund(S) Bjubäckens bruk [1] .
 
 
   
 
     
 
   
 
M Margareta Jonsdotter.
Född 1717 i Gåsborn (S). Död Karlsdal okt 14, 1802 i Hällefors (T).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift okt 5, 1783.

Lisa, Jonsdotter Hedling.


Holm, Jalkob Erson.

Jonas Eriksson Holm.

Maria Ersdotter Holm.

Jakob, Ersson Holm.

Karl Eriksson Holm.

Abraham Eriksson Holm.

Anna Britta Holm.

Anna Lena Holm.

Källor

  1. 1. Kjell Åberg, Mellerud, DIS 95