fredag, 05 mars 2021

Berättelser


Olof Sylvesson

Död omkring 1668i Vittsjön, Bollnäs (X)
Nybyggare i Hvittsjö finntorp.

(Olof finns med i matalslängden 1668 men ej senare) 
Enligt boken "Hvittsjön -Bollnäs största finnskogsby" (Författare Rune Ryngebo) var Olof
sylvesson husfinne i Fansen som först bosatte sig i Vitttsjön. Fansen var det första finnhemman i
Bollnäs socken som skattedelades, det var 1607. Olof bodde i Vittsjön åren 1632 tiil fram till någon
gång på 1640-talet. Torpet låg sedan öde en tid tills en annan finne Erik Jonsson slog sig ner där.
Finnarna i Fansen var emmelertid inte glada över att en annan finne hade tagit över detras torp. De
skickade Olof Sylverssons svärson, den urstarke Stor Matts Hindriksson till Vittsjön för att driva
bort inkräktaren Erik. Vid en syneförrättning 1668 fick Stor Matts Vittsjön inskriven som
fjärdedelshemman och skattelagd som ett fyraåresland.


Stor Mats Hindriksson

Född ? Bonde i Vittsjö. Död omkring 1692

Stor Matts förekommer i domböcker på 1670-talet. Han var anklagad för att hyst lösfinnar med
familjer på sin gård i Hvittsjön. För det fick han böta 40 mark. Stor Matts erkände endast att han
hyst lösfinnen Philipshus Göransson med familj på sina ägor. Alftabonden Daniel Olsson från
Västanå stämde Stor Mats 1670 för att han hade ett sto, som Daniels häst inte kunde hålla sig
borta från. Längre fram på 1670- talet stämde Daniel igen Stor Matts för att denne Daniel
ovetande lånat ut hans häst till prästen. För den olovliga utlåningen av hästen fick Stor Matts till
straff åtta dagar i kistan. Detta innebar att stor Matts åtta kyrkhelger i rad fick stå vid skampålen
intill ingången till Bollnäs kyrka. På 1670-telet bodde över tjugotal finnas hos Stor Matts i Vittsjön.
Därför är det inte konstigt tt det praktiskt taget bara bodde finnfamiljer i Finnsjön ända in på
1800-talet.


Sara Mickelsdotter

Född 1697 i Vittsjön Bollnäs (X) 

Ursprungligen hade Stor Mats och hans familj fått äganderätt genom ett kungligt brev till sin skog.
genom en kunglig resolution 5 december 1735 fråntogs skattefinnarna sin äganderätt till dessa
skogar. Bakgrunden var att staten ville tillförsäkra bruken tillgång till skog för framställning av kol.
Vid bergstinget i Hedemora 1742 fråntogs Sara och hennes familj äganderätten till Hvittsjöskogen
med hänvisning till Kungl.Majts., beslut. Skogen delades mellan Svartnäs bruk och Ockelboverken.
I praktiiken blev det förut besuttna och självständiga finnarna å Finnskogen livegna lakejer åt
bruken. De tidigare ägarna fick vissa ekonomiska förmåner av bruken om de engagerade sig i
brukets verksamhet såsom koling och transport av malm och tackjärn. Finnarna tvingades av
bruken att skriva kontrakt , som förband dem att leverera så mycket kol som bruken behövde.
Hur mycket som behövdes, det bestämde bruken själva enväldigt. Dessa kolleveranser
betraktades av bruken som ett slags arendebetalning för att finnarna skulle få bo kvar på sina
hemman och torp.


 Jonas Olsson

Bonde i Sörbor. Född 1799-12-25 i Gundbo nummer 5, Gundbo. dödsorsak ej känd.

Flyttade 1869-07-02 från Sörbor, Bollnäs (X) till Galva, Illinois (USA) (Bollnäs AI:22A),
till galva i Ill (USA)  Jonas och hans hustru Anna Jonsdotter dömdes 1847 för delaktighet i tjuvnad och förvaring av tjuvgods till böter och uppenbar kyrkoplikt, vilket de undergingo den 17 juni 1850. Hustrun Anna dog 1858 och Jon utvandrade 1869 tillsammans med sonen Olof och dennes familj till Amerika.post 984286 olsson, Jon Bonde fd (ogift man) f. 25/12 1799 i Alfta, Gävleborgs län. Utvandrad 2 /7 1869 från Sörbror, Bollnäs till Galva, Illinois, USA.


 

 


Frågor och kommentarer
Om du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta mig .
Jag ser fram emot att få höra ifrån dig.

Senaste nytt

2020-09-11

Arkiv digital

Vi har nyligen uppdaterat vårt vigselregister med 39 278 sökbara vigslar från Jönköpings län. Vårt vigselregister gör det mycket enklare för dig att hitta uppgifter om när dina förfäder och släktingar gifte sig.

Läs mer

 

2020-05-29

Ny kartfunktion i ArkivDigitals skäktträd
Nu har vi lanserat en kartvy i vårt släktträd.
Med den här funktionen kan du enkelt få en
geografisk överblick över var i Sverige din
släkt har levt. Kartvyn visar personernas händelser utplacerade i de olika församlingar där händelserna har ägt rum.