Berättelser

Sara Mickelsdotter. Född 1697 i Vittsjön, Bollnäs (X) (AI:2 sid 174). Död 1776 i Vittsjön, Bollnäs (X) (AI:2 sid 174, dödbok saknas).

Dödsorsak: ej känd. Ursprungligen hade Stor Matts och hans familj fått äganderätt genom ett kungligt brev till sin skog. Genom en kunglig resolution 5 december 1735 fråntogs skattefinnarna sin äganderätt till dessa skogar. Bakgrunden var att staten ville tillförsäkra bruken tillgång till skog för framställning av kol vid bergstinget i Hedemora. 1742 fråntogs Sara och hennes familj äganderätten till Vittsjöskogen med hänvisning till Kungl. Majts. beslut. Skogen delades mellan Svartnäs bruk och Ockelboverken. I praktiken blev de förut besuttna och självständiga finnarna å¨ Finnskogen livegna lakejer åt bruken. De tidigare ägarna fick vissa ekonomiska förmåner av bruken om de engagerade sig i brukets verksamhet såsom kolning och transport av malm och tackjärn. Finnarna tvingades av bruken att skriva på kontrakt, som förband dem att leverera så mycket kol som bruken behövde. Hur mycket som behövdes, det bestämde bruken själva enväldigt. Dessa kolleveranser betraktades av bruken som ett slags arrendebetalning för att finnarna skulle få bo kvar på sina hemman och torp.


Olof Sylvesson. Nybyggare i Hvittsjö finntorp. Död omkring 1668 i Vittsjön, Bollnäs (X) (Olof finns med i mantalslängden 1668 men ej senare). Dödsorsak: ej känd.

Enligt boken ”Vittsjön – Bollnäs största finnskogsby” (författare Rune Ryngebo) var Olof Sylvesson en husfinne i Fansen som först bosatte sig i Vittsjön. Fansen var det första finnhemman i Bollnäs socken som skattelades, det var 1607. Olof bodde i Vittsjön åren 1632 till fram till någon gång på 1640-talet. Torpet låg sedan öde en tid tills en annan finne, Erik Jonsson slog sig ner där. Finnarna i Fansen var emellertid inte glada över att en annan finne hade tagit över deras torp. De skickade Olof Sylvessons svärson, den urstarke Stor Matts Hindriksson till Vittsjön för att driva bort inkräktaren Erik. Vid en syneförrättning 1668 fick Stor Matts Vittsjön inskrivet som ett fjärdedelshemman och skattelagt som ett fyraåresland.


Stor Matts Hindriksson. Bonde i Hvittsjö. Död omkring 1682 i Vittsjön, Bollnäs (X) (han finns med i mantalslängden 1681 men ej i 1683). Dödsorsak: ej känd.

Stor Matts förekommer i domböcker på 1670- talet. Han var anklaga för att hysa lösfinnar med familjer på sin gård i Hvittsjön. För detta fick han böta 40 mark. Stor Matts erkände endast att han hyst lösfinnen Philiphus Göransson med familj på sina ägor. Alftabonden Daniel Olsson från Västanå stämde Stor Matts 1670 för att Matts hade ett sto, som Daniels häst inte kunde hålla sig borta från. Längre fram på 1670-talet stämde Daniel igen Stor Matts för att denne Daniel ovetande lånat ut hans häst till prästen. För den olovliga utlåningen av hästen fick Stor Matts till straff åtta dagar i kistan. Detta innebar att Stor Matts åtta kyrkhelger i rad fick stå vid skampålen intill ingången till Bollnäs kyrka. På 1670-talet bodde över tjugotalet finnar hos Stor Matts i Vittsjön. Därför är det inte så konstigt att det praktiskt taget bara bodde finnfamiljer i Finnsjön ända in på 1800-talet.